رویداد 24/ رئیسعلی دلواری مبارز مشروطه خواهی بود که در جنگ جهانی اول هدایت قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیرو‌های متجاوز انگلیسی را بر عهده داشت و توانست با مجاهدت و رهبری خود در راستای حفاظت از خاک ایران استعمارگران را شکست دهد و در این راه جان خود را از دست داد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar