ایرنا/ استاندار همدان گفت: ۲۲ جایگاه عرضه سوخت استان به سامانه کارت سوخت متصل شد.

علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان در این رابطه اظهار کرد: عملیات رفع مشکل جایگاه های سوخت استان از نخستین ساعات حمله سایبری آغاز شد و اکنون ۲۲ جایگاه عرضه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به سامانه کارت سوخت و عرضه سوخت دولتی متصل شده است.
قاسمی فرزاد افزود: حمله سایبری تا نزدیک نازل ها نفوذ کرده و اطلاعات تک تک نازل ها را تخریب کرده است.
وی اظهار کرد: استان همدان ۹۶ جایگاه عرضه سوخت دارد که اکنون ۷۸ جایگاه آن فعال است و عرضه سوخت گازوئیل و بنزین را انجام می دهند.
قاسمی فرزاد افزود: از نیروی انتظامی تشکر می کنیم که در این مدت با استقرار نیروهای خود نظم را در جایگاه های عرضه سوخت تامین کردند.
وی تصریح کرد: عملیات برخط کردن نازل های سوخت از ساعت ۱۰ صبح دیروز آغاز شد و با اعمال تغییرات نرم افزاری، هر یک از نازل ها، دوباره برنامه ریزی و راه اندازی می شود.
استاندار همدان با اشاره به اینکه همه جایگاه ها تا فردا به سامانه عرضه سوخت دولتی متصل می شوند از مردم استان خواست با حوصله و صبر، نیروهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today