مهر/ پس از خشک شدن چشمه «کوهرنگ»، آب ذخیره شده در سد این شهرستان هم تمام شد.

طی روزهای گذشته چشمه «کوهرنگ» که تأمین کننده آب چند استان بود خشک شد و این مسئله آبی تنها به اینجا ختم نشد و صبح امروز آب ذخیره شده سد «کوهرنگ» تمام شد.
گفتنی است آب این سد به وسیله نصب پنج کیلومتر لوله از سر چشمه «کوهرنگ» تأمین می‌شود.
با کاهش بارندگی‌ها، تغییر اقلیم و نوع بارش‌ها ذخایر برفی رشته کوه‌های «زردکوه» نزدیک به صفر شده است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday