باشگاه خبرنگاران/ جهاد کشاورزی دره شهر گفت: میوه گرمسیری پاپایا(خربزه درختی) برای اولین بار در استان ایلام کشت شد.

فیلی، مدیر جهاد کشاورزی دره شهر بیان داشت: پاپایا که خاص مناطق استوایی است حالا کشاورز خوش ذوق دره شهری بعد از سه سالکشت میوه گرمسیری پاپایا در استان ایلام تلاش و کار تحقیقاتی و با توصیه مروجین جهاد کشاورزی توانسته در سطح دو هزار متر مربع و در یک فضای محصور اقدام به کشت یکی از نادرترین میوه‌های استوایی نماید.
او این اقدام را مقابله با پدیده خشکسالی عنوان کرد و افزود: کشت این گونه گیاهی بسیار دارای صرفه اقتصادی است، چون به آب کمی نیاز دارد.
فیلی در ادامه بیان کرد: از هر درخت پاپایا در اوج بار میتوان هشتاد تا نود کیلو میوه برداشت کرد.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/