باشگاه خبرنگاران/ کارشناس جهاد کشاورزی گلستان در رابطه با زمان مناسب کشت کلزا توضیحاتی ارائه داد.

میثم دنکوب کارشناس جهاد کشاورزی گلستان در رابطه با کشت کلزا اظهار کرد: کشاورزان سعی کنند کشت کلزا را زودتر انجام دهند تا زودتر سبز شود، با این کار از قرار گرفتن جوانه‌ها در معرض بیماری‌های خاک‌زاد و همچنین از تبدیل علف‌ها به رقیب کلزا جلوگیری می شود.
او افزود: میزان بذر مصرفی بین۴ تا ۵ کیلوگرم در هکتار باشد و حتما دستگاه‌های کارنده  در عمق مناسب بذر تنظیم و کشت با رطوبت انجام شود و یا مزرعه را بلافاصله آبیاری کنید.
دنکوب گفت: دمای خاک برای سبز شدن بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد و مرحله رشدی کلزا، قبل از رسیدن سرمای منطقه حداقل ۸ برگی کامل  شود و یک رزت قوی تشکیل داده باشد.
او با اشاره به اهمیت ضدعفونی بذور و بوجاری گفت:  کشاورزان حتما از بذر‌های مورد تایید جهادکشاورزی استفاده کنند و از کشت بذر‌های سنواتی خودداری شود.
دنکوب  تاکید کرد: کنترل آفات حلزون و کک کلزا اول فصل کاشت بسیار اهمیت دارد و حتما در اسرع وقت سمپاشی انجام شود، همچنین از کشت خیلی عمیق کلزا خودداری شود چراکه توسعه بیماری جوانه را تشدید می‌کند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today