ایرنا/ مدیر شرکت ملی توزیع نفت اردبیل گفت: مشکل حدود نیمی از جایگاههای سوخت این استان رفع شده و فعالیت در آنها به روال قبل بازگشته است.

سیدحجت مدنی، مدیر شرکت ملی توزیع نفت اردبیل اظهار کرد: از ۷۶ جایگاه سوخت در استان ۳۵ جایگاه در حال حاضر به روال عادی بنزین در اختیار شهروندان قرار می‌دهند و مشکلی در فعالیت آنها وجود ندارد.
وی بیان کرد: ۷۵ جایگاه استان در مدار قرار داشته و امکان تهیه بنزین در آنها وجود دارد.
به گفته وی، تنها یک جایگاه سوخت در استان دارای مشکل است که به زودی این جایگاه نیز وارد مدار قرار خواهد گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد که تا روز شنبه تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت در استان فعالیت عادی خود را از سرگرفته و بنزین سهمیه و آزاد به شهروندان عرضه کنند.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today