logo

نرخ تورم در لرستان همچنبن بالا است

منبع
بروزرسانی
نرخ تورم در لرستان همچنبن بالا است

یافته/ در مهرماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور(١٠٠=١٣٩٥) به ٣٦٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢,٢ درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد(٤٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣١.٩ درصد) است.
 نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥,٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم(٤٠.٩ درصد) است.
در این شاخص لرستان با نرخ 49.2 نهمین استان کشور است.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy