فرهیختگان/ چه کسانی چادرهای کشاورزان اصفهانی را آتش زدند؟

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today