موج/ خط اول انتقال آب به یزد برای چندمین بار امروز نیز هدف تخریب برخی قرار گرفت که با سرعت توسط مسئولان استان یزد و شرکت آب منطقه ای یزد پیگیری و تعمیر شد.

چند سالی است که خط اول انتقال آب به استان یزد توسط برخی که تحت تاثیر جوسازی های دروغین قرار می گیرند، تخریب می شود.
این مردم نمی دانند در پی این تخریب چند میلیارد هزینه کشور باید صرف شود و علاوه بر آن چقدر آب کم یاب و گران بها در محل شکستگی و تخریب لوله توسط آنها، به هدر می رود.
گفتنی است، آب انتقالی به یزد سالها پیش در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به یزد اختصاص یافت ولی هرگز حتی آن میزان تخصیص آب، به یزد منتقل نشد و میزان آب انتقالی به یزد بسیار کمتر از آن چیزی است که در قانون مصوب شده است.
خشکسالی های پیاپی مردم استان یزد، کم باران ترین استان کشور را دچار خسارت های زیادی کرد و به دنبال این خشکسالی ها، سالها  است مردم یزد شیوه کشاورزی را تغییر داده اند، به سمت کشت های جایگزین و کم آبخواه رفته اند و آبیاری غرقابی را کنار گذاشته اند، در صنعت یزد تکنولوژی استفاده از آب پساب در حال استفاده و گسترش به اغلب صنایع است.
حال، نجابت و صبر مردم یزد در برخورد با تخریب لوله انتقال آب به این استان که توسط برخی طی چندین سال تخریب می شود باعث شده تا مسئولان کشور هر بار این موضوع را از یاد ببرند.
در حالی که تسریع در خط دوم انتقال آب به یزد درخواست قانونی تمام مسئولان استان یزد و حق مردم دارالعلم و دارالعباده یزد است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today