آخرین خبر/ صحبت فرمانده نیروهای یگان ویژه با تجمع‌کنندگان زیر 33 پل و دعوت آنان به ترک محل.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today