فارس/ کرمانشاه طبیعت کم نظیری دارد. کاملا چهارفصل است و می‌توان برف و باران و گرمای تابستان را در آن دید و حس کرد. اما پاییزش رنگ و بوی دیگری دارد به خصوص در «صحنه» و «ریجاب» که به خاطر درختان چنار، باغات میوه و نهرهایش شهره غرب ایرانند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today