باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل نیروگاه زرند گفت: برای اولین بار در کشور، تست عملی سیستم دوده‌زدایی انفجاری(موج تراک) در بویلر نیروگاه زرند با موفقیت انجام شد.

ایرج امیری، مدیرعامل شرکت تولید برق زرند گفت: این سیستم با ایجاد موج انفجاری در سطوح بویلر به دوده‌زدایی از آن می‌پردازد که نقش به‌سزایی در افزایش راندمان تولید و زیست محیطی دارد و این مهم برای اولین بار سطح نیروگاه‌های کشور در نیروگاه برق زرند اجرا شد.
حسین محمدی، رئیس امور تعمیرات نیروگاه زرند هم به تشریح اجرای این طرح پرداخت و گفت : مولد پالس موج تراک(انفجار کنترل شده) در مقیاس نیمه‌صنعتی با هدف تمیزکاری در مدار سطوح انتقال حرارت سمت آتش مولد‌های بخار نیروگاهی، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، برای اولین بار در کشور در بویلر واحد دوم نیروگاه زرند با موفقیت انجام شد.
بنی اسدزاده، مسئول واحد بهره‌برداری نیروگاه برق زرند هم با مهم دانستن این طرح گفت: قبل از این با استفاده از بخار اقدام به تمیزکاری سطوح می‌شده که این اقدام موجب خوردگی لوله‌ها می‌شده و در این روش هیچگونه آسیبی به تاسیسات وارد نمی‌شود.
او افزود: این اقدام با حضور محققین پروژه؛ آقایان موسوی ترشیزی و روح الامینی، در شرایط خارج از مدار جهت آزمایش عملکرد، نصب و به صورت آزمایشی با هدف دوده‌زدایی از سطوح سوپرهیتر بویلر اجرایی شده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar