باشگاه خبرنگاران/ عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی گفت: تنها مطالبه و خواسته به‌حق کشاورزان دریافت حق‌آبه، برگرداندن معیشت و احیای زاینده‌رود است.

حسین محمدرضایی، عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی اظهار داشت: کشاورزان همواره خواستار احقاق مطالبات خود بوده‌اند و هیچ ارتباطی با فرصت‌طلبان ندارند. تنها مطالبه و خواسته به‌حق کشاورزان دریافت حق‌آبه و برگرداندن معیشت به آن‌ها و احیای زاینده رود است.
وی با بیان اینکه کشاورزان در تحصن ۱۷ روزه نشان دادند که اجازه هیچ گونه سوء استفاده و بهره‌برداری سیاسی را به فرد یا گروهی نخواهند داد ادامه داد: عمده مطالبات کشاورزان مبنی بر اجرای کامل مصوبات شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده رود و شورای تامین استان و پرداخت کامل حق نَکاشت و خسارتی است که سال‌ها خشکسالی بر زندگی آن‌ها وارد کرده است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today