صدا و سیما/ سگ‌های ولگرد سبب مشکلات مختلفی می‌شوند، اما همچنان راهکار واحدی برای مقابله این مساله وجود ندارد.

سگ‌های بلاصاحب و سرگردانی که این روزها در بوستان‌ها و سایر اماکن عمومی پرسه می‌زنند به معضلی جدید برای شهرداری‌ها و شهروندان تبدیل شده که نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و منطقی برای جمع‌آوری آنهاست.
دو ده قبل دستورالعمل کارگروه ساماندهی سگ‌های بلاصاحب تدوین و برای اجرایی شدن تحویل شهرداری‌ها داده شد؛ وظایف بیش از ۱۰دستگاه اجرایی از جمله فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی، شهرداری‌ها و اداره حفاظت محیط زیست که در این کارگروه عضویت دارند، مشخص شد.
این دستورالعمل به جای حذف فیزیکی سگ‌های بلاصاحب برنامه دیگری را برای حذف این مشکل تدوین کرد که سگ‌ها در مرکز خاصی جمع‌آوری شوند.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today