باشگاه خبرنگاران/ وزیر نیرو با حضور در شرکت مپنا از توانمندی‌های ایران در زمینه تولید انواع توربین و قطعات تخصصی نیروگاهی همچون توربین‌های حرارتی، بخار و بادی بازدید می کند.

وزیر نیرو با حضور در شرکت مپنا از توانمندی‌های ایران در زمینه تولید انواع توربین و قطعات تخصصی نیروگاهی همچون توربین‌های حرارتی، بخار و بادی بازدید می کند.
گروه مپنا اولین و بزرگترین سازنده تجهیزات نیروگاهی حمل و نقل ریلی و صنایع انرژی در کشور است که بخش عمده ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور را در طول دوران فعالیت خود نصب و راه اندازی کرده .
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو با حضور در شرکت مپنا از توانمندی‌های ایران در زمینه تولید انواع توربین و قطعات تخصصی نیروگاهی همچون توربین‌های حرارتی، بخار و بادی بازدید می کند.آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday