باشگاه خبرنگاران/ مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان از کاهش ۱۹.۵ درصدی در ذخیره آبخوان‌های استان خبر داد.

سید محسن حسینی مدیرعامل آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: از اول مهر  تا ۳۰ آبان امسال مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان ۹۶ میلیمتر گزارش شده است که نسبت به آمار بلند مدت که ۷۹ میلی متر است، ۲۰ درصد  افزایش را نشان میدهد.
او افزود: در حوضه آبریز گرگانرود(۲۷ درصد)، اترک سفلی(۶ درصد)، قره سو(۲۱ درصد)، خلیج گرگان(۲۸ درصد) شاهد افزایش بارش‌ها نسبت به بلند مدت و در حوزه نکارود علیا (۲۸ درصد) کاهش بارش نسبت به بلندمدت هستیم.
حسینی گفت: در این مدت متوسط دمای اندازه گیری شده ۱۴.۹ درجه سانتیگراد بود که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۶.۴ درجه سانتیگراد است، ۱.۵ درجه کاهش را نشان می‌دهد.
او ادامه داد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، بین ۹۹ درصد کاهش تا ۵۴ درصد افزایش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.
حسینی گفت: ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۲۴۴ میلیون متر مکعب (حدود ۱۹.۵درصد) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today