باشگاه خبرنگاران/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرد: تا کنون 4827 نفر در این استان سومین نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر عنوان کرد: هفته گذشته یعنی از ۲۹ آبان تا ۵ آذر، 8366 نفر نوبت اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند، ۲۲ هزار و ۸۶۷ نفر نوبت دوم و ۷۰۶ نفر هم نوبت سوم واکسن خود را تزریق کردند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای واکسیناسیون کرونا در استان بوشهر تا کنون، یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۳۶ نوبت واکسن تزریق شده است که ۷۵۴ هزار و ۷۹۲ نفر نوبت اول واکسن خود را دریافت کرده‌اند و ۶۳۱ هزار و ۳۴۸ نفر دو نوبت واکسن تزریق کرده‌اند.
همچنین تا کنون 4827 نفر در استان بوشهر سومین نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.
کارشناسان می‌گویند: تاثیر واکسن کرونا مانند هر واکسن دیگری با گذشت زمان کاهش می‌یابد و ضروری است با دریافت نوبت تقویتی، این کاهش اثرگذاری جبران شود.
طبق اعلام کارشناسان بهداشتی، افراد در صورت تزریق واکسن سینوفارم یا برکت در نوبت‌های اول و دوم با گذشت ۴ ماه از دریافت نوبت دوم، و در صورت دریافت واکسن آسترازنکا با گذشت ۶ ماه از دریافت نوبت دوم، می‌توانند نوبت سوم واکسن خود را دریافت کنند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar