فارس/ مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: به علت بهبود شرایط کرونایی و واکسینه شدن افراد، درصدد بازگشایی برخی از استخرها با شرایط خاص هستیم.

حمید کریمی، مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به علت شرایط کرونایی تا کنون استخرهای استان تعطیل بوده و خدماتی ارائه نشده است اما اکنون به علت بهبود شرایط و واکسینه شدن افراد در صدد بازگشایی برخی از استخرها با شرایط خاص هستیم.
وی افزود: همه مقدمات لازم از قبیل تمیزکاری استخرها انجام شده است و نامه هماهنگی جهت بازگشایی به ستاد مبارزه با کرونای استان ارسال شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ستاد مبارزه با کرونا به علت عدم انتخاب استاندار به تعویق افتاده بود که در اولین جلسه‌ای که تشکیل شود این موضوع مطرح و پیگیری خواهد شد.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday