فارس/ استاندار آذربایجان‌ غربی طی حکمی محمدرضا عبدالله نژاد را به‌عنوان سرپرست فرمانداری چالدران منصوب کرد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، با صدور حکمی "محمدرضا عبدالله نژاد" را به‌عنوان سرپرست فرمانداری چالدران منصوب کرد.
محمدرضا عبدالله نژاد در کارنامه خود مسئول حراست فرمانداری شهرستان ماکو، مسئول دفتر سیاسی فرمانداری شهرستان ماکو، دبیر شورای تامین شهرستان ماکو، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای شهرستان ماکو، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ماکو، دبیر کمیته های فرعی - امنیتی ، ایران و ترکیه، رئیس اداره سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ماکو را دارد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today