باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل هواشناسی البرز گفت: امروز شاهد غبار محلی در هوای البرز خواهیم بود.

آرش بهاروند، مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از آسمانی قسمتی تا ابری همراه با غبار محلی برای امروز البرز است.
او افزود: امروز شاهد هیچ بارشی در البرز خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی البرز افزود: کمینه دمای هوای امروز استان البرز  شش درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن، شانزده درجه است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday