رکنا/ نوجوان 15 ساله در اسلام آباد غرب برادر 24 ساله خود را هنگامی که خواب بود با اسلحه کشت.

یک نوجوان 15 ساله در شهرستان اسلام آباد غرب بدلیل مشکلات خانوادگی، اعتیاد و آزار و اذیت بیان شده است، برادر 24 ساله خود را هنگامی که خواب بود با اسلحه کشت.

ان متهم 15 ساله توسط پلیس دستگیر شده است.
تحقیقات درخصوص علت و چگونگی این حادثه توسط پلیس درحال بررسی است.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today