باشگاه خبرنگاران/ ۱۳۰ کیلوگرم موادغذایی فاسد از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل معدوم و امحا شد.

طاهری، مسئول واحد سلامت بهداشت محیط کار شبکه بهداشت و درمان اردل از معدوم سازی ۱۳۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: این میزان مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته طی 6 ماه اخیر از مغازه های عرضه کننده جمع آوری شده بود.
طاهری خاطرنشان کرد: امحای مواد غذایی با حضور نماینده دادگستری صورت گرفت.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday