ایسنا/ با حکم استاندار خراسان شمالی خاکشور به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری منصوب شد.

با حکم محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی، حمیدرضا خاکشور به عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی منصوب شد.
خاکشور پیش از این معاون هماهنگی دفتر امور اجتماعی استانداری بوده است.
گفتنی است؛ محمدتقی آریان مدیر کل پیشین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی بازنشسته شده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today