فارس/ رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: از هفته آینده واکسن پاستوکووک پلاس در سبد واکسیناسیون خراسان شمالی قرار می گیرد.

فیض الله برزگر، رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان این که  واکسن پاستوکووک پلاس در سبد واکسیناسیون خراسان شمالی قرار می گیرد، اظهار کرد: طبق تصویب و اعلام کمیته ملی واکسن کرونا واکسن پاستوکووک پلاس به عنوان دز یادآور، تزریق می شود.
وی افزود: اکنون دز یادآور در استان مطابق با واکسن دریافت شده در نوبت اول و دوم انجام می شود و این واکسن نیزمی تواند به عنوان دز بوستر مورد استفاده قرار بگیرد.
رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در مهار همه گیری کرونا، اعلام کرد: مشارکت در واکسیناسیون عمومی منجر به مدیریت کامل این بیماری می شود بنابراین افرادی که هنوز واکسینه نشده اند و یا برای نوبت دوم اقدام نکرده اند، سریع تر به مراکز واکسیناسیون کرونا در استان مراجعه کنند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today