فارس/ استاندار سمنان گفت: راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد فعلی در تملک بانک‌ها و تقویت تولید، دو مؤلفه اصلی و تأثیرگذار رشد اقتصادی استان است که پیگیری می‌شود.

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان اظهار کرد: نیاز است تا در جلسات هم‌اندیشی احیای واحدهای راکد، به‌منظور رفع موانع و دستیابی به نتیجه مطلوب، از ظرفیت نخبگان اهل فن در سه محور صنعت و معدن، گردشگری و کشاورزی استفاده شود.
وی افزود: ما تلاش خود را بر حفظ وضعیت مطلوب در حوزه فعالیت واحدهای تولیدی به کار گرفتیم تا واحدهای فعال در حوزه تولید تقویت شوند و تعداد واحدهای راکد افزایش نیافته و در راستای راه‌اندازی مجدد این واحدها گام برداریم.
استاندار سمنان گفت: افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعال فعلی استان از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های ما در حوزه تولید است که به‌صورت جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
هاشمی با بیان اینکه می‌توان با اقدامات مطلوب مشکلات را برطرف کرد، بیان کرد: معیشت، اقتصاد و کسب‌وکار، سه مؤلفه اولویت‌دار و اصلی ما در اجرای برنامه‌ها و اقدامات است که به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید از عواملی که به بهانه‌ای برای عدم تلاش برای رفع مشکلات شده، اجتناب کرد، ادامه داد: بانک‌های عامل استان نیاز است تا نسبت به اجرایی ساختن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اهتمام ورزیده و در راستای رفع موانع تولید و ارتقای شاخص اشتغال استان گام بردارند و در صورت عدم توجه به این مهم، برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today