فارس/ مردمان‌ روستاهای شهرستان سیروان به منظور بارش رحمت الهی و رفع خشکسالی با قربانی کردن و پخت آن در بین نیازمندان دست به دعا شدند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/