برنا/ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین از دستگیری سه شکارچی در مناطق مختلف استان قزوین خبر داد.

مهران شنتیائی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در این باره اظهار کرد: پرسنل و مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان، یگان حفاظت محیط زیست الموت غربی و یگان حفاظت محیط  زیست شهرستان البرز طی سه عملیات مجزا موفق به دستگیری سه نفر شکارچی غیر مجاز در مناطق مختلف استان قزوین شدند.
وی تصریح کرد: دستگیری یک نفر متخلف شروع به شکار و کشف یک قبضه سلاح ساچمه زنی در منطقه تیراندازی ممنوع الموت غربی توسط مامورین یگان حفاظت الموت غربی و مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان صورت گرفت.
شنتیائی ادامه داد: در عملیات دوم دستگیری یک نفر متخلف شکار با لاشه یک قطعه کبک و کشف یک قبضه سلاح ساچمه زنی غیر توسط مامورین یگان حفاظت اداره شهرستان قزوین و مامورین یگان حفاظت الموت غربی رقم خورد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: در برنامه سوم دستگیری یک نفر متخلف شروع به شکار و کشف و ضبط یک قبضه سلاح ساچمه زنی توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز اتفاق افتاد.
شنتیائی ادامه داد: پس از تنظیم صورتجلسه در محل و تشکیل پرونده، متخلفان برای برخورد قانونی و دریافت حکم متناسب با جرم به مراجع قضایی انتقال داده شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: محیطبانان شبانه روز در حال حفاظت از طبیعت، حیات وحش و حفظ حقوق عامه مردم هستند و با متجاوزان به عرصه طبیعت و متخلفین شکار صید در استان قزوین برخورد قانونی خواهد شد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today