فارس/ نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای خواسته های درمانی حوزه انتخابیه اش را با معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در میان گذاشت و معاون درمان وزارت بهداشت نیز قول تامین و پیگیری این خواسته ها را داد.

مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی پیرو نشست های قبلی با معاون درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد مشکلات حوزه انتخابیه‌اش دیدار و گفت‌وگو کرد.
مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در گفت وگو با خبرنگار فارس از بیرجند، اظهار داشت: در این دیدار در زمینه تامین پزشکان متخصص مورد نیاز، تکمیل زیرساخت‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های حوزه انتخابیه و تامین تجهیزات اورژانس بیمارستان شهید آتشدست نهبندان تبادل نظر شد که معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی قول تامین این نیازها را داد.
وی پیگیری همکاری مشترک سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت برای ارتقاء بیمارستان سربیشه را از دیگر موارد این نشست کاری اعلام کرد و افزود: تکمیل پانسیون پزشکان متخصص سربیشه و دیگر خواسته‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان حوزه های انتخابیه نیز با معاون وزیر در میان گذاشته شد.
به گفته وی دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم برای تحقق خواسته های بهداشتی و درمانی نهبندان و سربیشه قول پیگیری و تامین داد که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today