باشگاه خبرنگاران/ ۷ هزار و ۶۰۰ معلول تاکنون در آمل شناسایی شده اند.

کبری اسفندیاران رئیس اداره بهزیستی آمل با بیان اینکه ۷ هزار و ۶۰۰ معلول در آمل شناسایی شدند، اظهار کرد: ۳ هزار معلول جسمی، ۱۲۰۰ نفر شنوایی، ۸۰۰ اعصاب و روان، ۸۰۰ نفر معلول ذهنی هستند که از این بین ۳ هزار و ۸۰۰ نفر مستمری و حق پرستاری می‌گیرند.
او افزود: برای معلول یک نفر ۳۵۰ تومان، خانوار ۲ نفر ۵۰۰ هزار تومان، ۵ نفر یک میلیون و صد هزار تومان مسمتری داده خواهد شد و اگر معلولی دارای فاکتور‌های درمان باشد نیز مبلغی پرداخت خواهد شد.
کبری از ۷ مرکز روزانه توانبخشی در آمل خبر داد وگفت: هر مرکز معلولین خاص، گفتار درمانی، روانشناسی، مشاوره، اموزش مهارت زندگی، استفاده از خدمات پرستاری و... خدماتی انجام می‌شود.
رئیس اداره بهزیستی آمل افزود: در مرکز فجر ۱۰۰ نفر به صورت شبانه روزی هستند و افراد زیادی از خدمات روزانه حرفه آموزی، چون خیاطی، جاجیم دست ساز و.. بهره مند می‌شود.
او با بیان اینکه ۱۰ درصد جامعه شهرستان سالمند هستند، گفت: ۴۰ هزار نفر در آمل سالمندان هستند و در کشور و البته مازندران متاسفانه به سمت سالمندنی می‌رود.
رئیس اداره بهزیستی آمل افزود: تک تک این سالمندان گنجینه‌های هستند، دو نسل خیلی مهم و با ارزش است کودکی و سالمندنی، کودک را اگر درست پرورش دهیم، بااین دو نسل آشتی و ارتباط برقرار کنیم.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today