ایرنا/ وضعیت نابه‌سامان تصفیه‌خانه فاضلاب شهر گناوه در نزدیکی روستای گشویی، باعث آلودگی این منطقه و نیز تهدیدی برای سلامت مردم شده و نگرانی فعالان محیط زیست و اجتماعی را به‌‌دنبال داشته است.

تصفیه‌خانه فاضلاب شهر گناوه که در مجاورت روستای گشویی احداث و 3 دهه مستقر است، به‌علت ساماندهی نشدن، مخاطرات زیادی برای طبیعت، دریا و مردم این منطقه بویژه ساکنان روستای گشویی ایجاد کرده است.
شد بی‌رویه نیزارها، حضور انبوه حشرات و خزندگان و پرندگان، بوی بسیار نامطبوع در اطراف، منتهی‌شدن خروجی آب ناسالم آن به دریا، حضور شکارچیان غیر مجاز برای شکار پرندگان آبزی در محل نیزارها، استفاده دام‌های اهلی از آب و نیزارهای اطراف تصفیه خانه، نداشتن نگهبان و تابلو شناسایی بویژه برای راهنمایی افراد ناآشنا به منطقه، ایجاد منظره بسیار نازیبا و ناهمگون برای منطقه، هدر رفت سرمایه‌های ملی بخاطر استفاده نکردن صحیح از آب‌های خروجی و تخلیه نخاله‌های ساختمانی از عمده مشکلات موجود این مکان است.
در زمان حاضر در حوضچه‌های تصفیه خانه فاضلاب و خروجی آن، بیشه و نیزار با سرعت فزاینده‌ای در حال رشد و پیشروی است و درحالی که حوضچه آخر آن که به تعبیری زلال ساز به شمار می رود و آب آن باید کیفیت مطلوب برای رهاسازی داشته باشد بیش از نیمی از آن با نیزار پوشیده شده و این منطقه را در وضعیت بحرانی تبدیل به معضل زیست محیطی کرده است.
خروج آب فاضلاب از این حوضچه که بوی گند و تعفن دارد، به اراضی منطقه بویژه زمین‌های کشاورزی و دریا می ریزد، تهدید و خطری جدی برای محیط زیست و آبزیان دریایی و دام ها و مردم است.
فعالان اجتماعی و دوستدار محیط زیست این شهرستان به این وضعیت واکنش نشان دادند و از مسئولان مرتبط خواستند که برای ساماندهی آن ورود کنند و پاسخگوی دغدغه آنها باشند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar