صدا و سیما/ کیفیت هوای کلانشهر اراک برای تمام گروه‌ها در شرایط ناسالم قرارگرفت.

هوای اراک روز‌های متوالی است که همچنان آلوده است و همچنان تلاشی اثرگزار برای درمان درد کهنه این کلانشهر خسته نشده است.
علیرضا محرابیان، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست مرکزی گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، شاخص هوای اراک در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۹ آذرماه برابر با عدد ۱۵۳ و کیفیت هوا ناسالم برای همه گروه‌ها است.
محرابیان افزود: همچنین براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ٢٤ساعت گذشته منتهی به ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ برابر با عدد ۱۲۷ و کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.
او اضافه کرد: عامل آلودگی ذرات کمتر از دو و نیم میکرون و علت آلودگی پدیده وارونگی دما و افزایش آلاینده‌های جوی بوده و تعداد روز‌های ناسالم اراک از ابتدای سال ۱۱۸ روز است.
اراک از جمله کلان‌شهر‌های آلوده کشور است که شرایط اقلیمی، استقرار صنایع و وضعیت ترافیکی در ترکیب آلودگی آن دخیل هستند.

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today