ایرنا/ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: با تدابیر اندیشیده شده ۲۰۰ تُن آرد به سهمیه روستاهای استان اختصاص یافت و مشکل کمبود نان و شلوغی صف در این مناطق برطرف شد.

مهرداد داودزاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: سبوس گیری بیشتری از آرد شهرستان های استان انجام شد و این امر موجب افزایش آرد و در نتیجه این میزان به سهمیه روستاهای استان اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: سهمیه بسیاری از نانوایی های استان متناسب با عرضه نان نبود که بعد از بازرسیها، سهمیه این نانوایی ها تعادل سنجی شد و بخشی از سهمیه ۲۰۰ تنی آرد روستایی را تامین کرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: بازرسی های دوره ای از نانوایی های استان به طور مداوم انجام می شود و طی بازدید مشترک از نانوایی های بخش مرکزی و گرمخان بجنورد در روز گذشته بیشتر واحدهای نانوایی، تخلفات قبلی از جمله کم فروشی، کسری آرد، نصب تابلو، ساعت کاری و نرخ نامه مصوب را نداشتند و این موارد برطرف شد.
داودزاده عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان مشکل کمبود نان و شلوغی صف در نانوایی های روستایی تا حدودی برطرف شده است و طی بازدیدهای مشترک مقرر شد متصدیان واحدهای نانوایی، با توجه به زمان اتمام محصول کشاورزی و مهاجرت مردم روستا به شهرهای بزرگ، ذخیره آرد با هماهنگی انجام شود.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today