آخرین خبر/ با گذشت چند هفته از حضور حسینی‌پور در ساختمان استانداری مازندران تمام نگاه‌ها به انتخاب مدیران جدید ساختمان سفید و فرمانداران شهرستان‌ها توسط اوست.

حالا باید دید استاندار مازندران چه چیزی در چنته دارد که با رو کردن آن، موج انتقادی که از او در حال شکل‌گیری است، شکسته شود! 

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today