ایرنا/ معاون بهداشت علوم پزشکی آبادان گفت: ۴۵ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان تاکنون دُز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

ساسان قربانی، معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: ۳۱ درصد افراد بالای ۱۲ سال در مناطق روستایی و ۵۱ درصد جمعیت شهری در منطقه جنوب غرب خوزستان دُز دوم واکسن کرونا تزریق کرده‌اند ولی انتظار می‌رفت تاکنون بیش از ۷۰ درصد واجد شرایط در این منطقه برای تزریق واکسن اقدام کنند.
وی افزود: ۴۰ درصد از افراد بالای ۱۲ سال جمعیت روستایی و ۵۸ درصد جمعیت شهری در آبادان تاکنون دُز دوم واکسن را تزریق کرده‌اند و در خرمشهر نیز ۳۴ درصد جمعیت روستایی و ۵۲ درصد جمعیت شهری تاکنون دُز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.
معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: همچنین ۲۴ درصد جمعیت روستایی در شادگان و ۲۳ درصد جامعه هدف جمعیت شهری آن تاکنون دُز دوم واکسن کرونا تزریق کرده‌اند که انتظار است بیش از ۵۰ مردم این شهرستان برای تزریق مرحله دوم واکسن اقدام کرده باشند.
وی افزود: همچنین ۶۶ درصد گروه هدف بالای ۱۸ سال روستایی و ۸۱ درصد جمعیت شهری آبادان، ۵۸ درصد جمعیت روستایی و ۷۴ درصد جمعیت شهری در شهرستان خرمشهر و ۵۷ درصد از جمعیت روستایی و ۴۹ درصد جمعیت شهری شادگان دُز اول واکسن را دریافت کرده‌اند.
معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به اختصاص سهمیه مناسب واکسن کرونا در مراکز تزریق در آبادان، خرمشهر و شادگان گفت: به لحاظ واکسن مشکلی در منطقه وجود ندارد.
شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان زیرمجموعه خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان هستند.

  
  

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today