باشگاه خبرنگاران/ رئیس شبکه دامپزشکی فهرج گفت: کشتار دام‌های مولد از جمله گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن ممنوع است.

مهدی بماندشتی، رئیس شبکه دامپزشکی فهرج گفت: همواره انرژی، زمان و هزینه‌های زیادی صرف بقا و استمرار حیات دام‌های مولد به عنوان سرمنشا زنجیره تولید گوشت و فرآورده‌های خام دامی می‌شود به همین دلیل حذف نامتعارف آن‌ها خسارت بسیار سنگینی بر صنعت دامپروری وارد کرده است و زمینه ساز اختلال در تولید مایحتاج مورد نیاز معیشت مردم می‌شود.
‬‏او افزود: دام مولد ذخیره ژنتیکی محسوب می‌شود و کشتار دامی که دارای قابلیت تولید مثل باشد اقدامی نسنجیده است که در آینده‌ای نزدیک سبب بروز مشکلاتی در حوزه دام و تامین فرآورده‌های خام دامی می‌شود.
بماندشتی گفت: ممنوعیت کشتار دام مولد از جمله قوانین و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی است و کشتار دام‌های ماده فقط با ارائه گواهی دکتر دامپزشک و ذکر علت حذف در کشتارگاه‌های استان امکان پذیر است و کشتار کنندگان و قصابان از بردن دام‌های ماده و آبستن جهت کشتار به کشتارگاه‌ها خودداری کنند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar