صدا و سیما/ پوشش واکسیناسیون کرونا در استان مرکزی به ۹۰ درصد رسید.

تزریق واکسن در استان مرکزی روند خوبی دارد و همه کارشناسان و پزشکان در سراسر دنیا معتقدند که همچنان تنها راه قطع زنجیره انتقال کرونا، تزریق واکسن است.
به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان تاکنون ۹۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال استان یک نوبت و ۷۴ درصد هر دو نوبت واکسن را دریافت کردند.
علی علیمحمدی با اشاره به شیوع سویه جدید کرونا در کشور‌های آفریقایی و اروپایی و احتمال شیوع در سایر مناطق جهان گفت: واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مهمترین راه برای جلوگیری ازافزایش مبتلایان و فوتی‌ها در استان است.
ربیعی کارشناس بهداشت مرکز بهداشت اراک هم گفت: در حال حاضر در استان ۹۲درصد جامعه هدف دز اول و ۷۵ درصد هم دز دوم را تزریق کردند.

 

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today