فارس/ عصر امروز گزارش یک حادثه مسمومیت با مونوکسیدکربن به اورژانس زنجان رسید که سه مصدوم داشته که اقدامات درمانی برای یکی از مصدومان نتیجه نداد و جان خود را از دست داد.

گزارش مسمومیت سه نفر با مونوکسیدکربن به اورژانس زنجان رسید که یک مصدوم با کد روزبه که خانمی ۴۵ ساله بود و یک مصدوم هم آقای ۲۶ ساله بود که با کد قائم به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل شدند و یک خانم ۱۷ ساله هم توسط کد بهشتی به بیمارستان امام حسین منتقل شد.
گزارش این حادثه ساعت ۱۷ و هشت دقیقه اعلام شد.
بر اساس این گزارش اقدامات برای احیای یکی از مصدومان به بیمارستان امام حسین(ع) انجام شد که متاسفانه نتیجه نداشت.آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today