باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل پشتیبانی امور دام استان یزد گفت: سه هزار و یکصد تن مرغ منجمد وارداتی از گمرک استان ترخیص شد.

نادر سلیم، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان یزد اظهار کرد: از ابتدای تیرماه امسال سه هزار و یکصد تن مرغ منجمد وارداتی به سردخانه‌های گمرک استان وارد شد.
او افزود: با انجام تشریفات گمرکی اولین محموله به مقدار ۳۲۵ تن ترخیص و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور وارد بازار استان شد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان یزد ادامه داد: با ابلاغ شرکت پشتیبانی امور دام به منظور توزیع در قالب تنظیم بازار مرغ به استان یزد و سایر استان‌های کشور حمل و ارسال می‌شود.


آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today