مهر/ رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: کودکان کار در بوشهر ساماندهی می‌شوند.

جعفر پورکبگانی، رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر هدفی واحد با دستگاه‌های اجرایی دارند که با این حال تعامل و همراهی بیشتر برخی دستگاه‌ها لازم است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر بوشهر برای بودجه سال آینده بودجه لازم برای دستگاه‌های اجرایی تدارک دیده تا بتوانند در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی بخوبی نقش‌آفرینی داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: تعامل فی‌مابین دستگاه قضائی با مجموعه مدیریت شهری و شورا می‌تواند آثار و برکات خوبی برای مردم داشته باشد.
وی افزود: در موضوع ساماندهی کودکان کار نیز شورای اسلامی شهر آمادگی کامل دارد تا با همراهی سایر دستگاه‌ها این مهم را اجرایی کند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar