صدا و سیما/ دام مازاد سبک و سنگین روستاییان با قیمت مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی خریده می‌شود.

محمدرضا جامی مدیرکل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید کنندگان دامی استان، خرید دام زنده از اوایل هفته در محل کشتارگاه دام اینچه برون آغاز شده و و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
محمدرضا جامی افزود: دامداران می‌توانند از طریق تعاونی‌ها برای ارائه درخواست، اخذ نوبت کشتار و تحویل دام اقدام کنند.
او قیمت خرید بره نر پرواری را هر کیلوگرم ۶۲هزار تومان و گوساله نر پرواری را هر کیلوگرم ۵۹هزار تومان اعلام کرد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گفت: به دامداران حدود ۸کیلوگرم کنسانتره دامی با قیمت ۹هزار تومان نیز تحویل و از مبلغ خرید کسر می‌شود.
جامی افزود: عشایر استان هم می‌توانند در ازای نگهداری هر راس دام مولد برای مدت ۳ماه مقدار ۱۲٠کیلو جو دامی دریافت کنند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today