فارس/ استاندار یزد با بیان این که عزم دولت سیزدهم برای حل مشکل آب جدی است، گفت: باید توجه داشته باشیم که چالش کم آبی مسئله ای کشوری است و تأکید رئیس جمهور حل و فصل همزمان و پایدار چهار استان درگیر مشکل آبی است.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today