صدا و سیما/ ۲ واحد دندان‌سازی غیرمجاز در پارس‌آباد به‌دلیل مداخله در امور درمان توسط فرد فاقد صلاحیت و فاقد مدرک مرتبط، پلمب شد.

۲ واحد دندان‌سازی غیرمجاز در شهرستان پارس‌آباد به‌دلیل مداخله در امور درمان توسط فرد فاقد صلاحیت و فاقد مدرک مرتبط، پلمب و پرونده این فرد جهت رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده شد.
پلمب این ۲ واحد در جریان بازدید کارشناسان اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس‌آباد و پس از هماهنگی با دادستانی و نیروی انتظامی این شهرستان انجام شد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today