باشگاه خبرنگاران/ مارتین فیشر، مدیرعملیات دفتر فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به استان کرمان سفر کرده است.

مارتین فیشر مدیرعملیات دفتر فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر به استان کرمان سفر کرده است.
او از ۲ منطقه متاثر از خشکسالی در شهرستان قلعه‌گنج بازدید کرده است.
مارتین فیشر امروز با استاندار کرمان جلسه‌ای خواهد داشت.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar