فارس/ پس از تأخیری یک‌ماهه نسبت به سال‌های گذشته در شهر تبریز، سرانجام با گذشت یک دهه از آذر ماه، زردی پاییز به پیشواز سفیدی زمستان برفی رفت. بارش برف تازگی و طراوت دوباره به هوای گرفته‌ تبریز داده و تنپوش سفید روشن بر تن زرد درختان شهر کرد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today