آخرین خبر/ گزارش اختصاصی آخرین خبر مازندران از کودکی که مورد حمله وحشیانه سگ هار قرار گرفت؛ این کودک اکنون کجاست و در چه وضعیتی است؟

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today