ایسنا/ نمایشگاهی از آثار نگارگری ایران، متعلق به گنجینه‌های موزۀ ملی ملک، موزۀ هنرهای معاصر اصفهان، موزۀ رضا عباسی و کاخ موزۀ چهلستون، بعدازظهر امروز در موزه هنرهای کلکسیون شانگهای افتتاح می‌شود.

مهدی تمیزی، مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان با اعلام این خبر گفت: یکی از پویاترین وجوه فرهنگی جوامع در هر دوره‌ای، هنر آن ملت است. هنری که برآمده از فرهنگ، زیست، ادبیات، آداب و رسوم اجتماعی است و در پناه زیبایی شناسی، به نمونه‌ای نادر، گویا و نسخه‌ای تاریخی تبدیل می‌شود.
او ادامه داد: نام نمایشگاهی که از امروز در موزه هنرهای کلکسیونی شانگهای چین افتتاح می‌شود و تا هشتم اسفندماه سال جاری برپا خواهد بود، «گنجینه های مشرق زمین» است و به نگارگری ایران می‌پردازد.
مدیر موزۀ هنرهای معاصر اصفهان تصریح کرد: نگارگری ایرانی، در خط و ربط شکل و مفهوم و در کاربست و کارگاه، بی‌شباهت به نگاره‌های چینی نیست. این همانندی، بی‌آنکه هویت را مخدوش کند، پیوندی انسانی و تاریخی میان چندین نسل از چندین هزاره می‌سازد. این‌گونه است که زبان هنر، بی‌مرز و بی‌ادعا، با هر مخاطبی به گفت و شنود می‌نشیند.
به گفتۀ تمیزی، در این نمایشگاه که با توجه به رعایت مقتضیات دوران کرونا برگزار می‌شود، مجموعه‌ای از تصاویر آثار نگارگری ایرانی از 4 موزه انتخاب شده و بنیاد هنری بردبار و موزه هنرهای کلکسیون شانگهای (Shanghai Art Collection Museum) برگزاری این نمایشگاه را بر عهده دارند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today