صدا و سیما/ ۵ طرح سدسازی، ۲ طرح آبرسانی، یک طرح شبکه آبیاری و یک طرح انتقال آب کشاورزی در زنجان، در حال احداث است.

اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان تشریح کرد: ۹ طرح مربوط به آب در استان زنجان، با اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.
افشاری گفت: در حال حاضر پنج طرح سدسازی، دو پروژه آبرسانی، یک پروژه شبکه آبیاری و یک پروژه انتقال آب کشاورزی در دست احداث بوده که برای تکمیل این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۲۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال نیاز است.
وی افزود: سد تهم با هدف تامین بخشی از آب شرب شهر زنجان، سد گلابر با هدف تامین آب صنعت و کشاورزی منطقه، سد کینه‌ورس با هدف تامین آب شرب شهر‌های ابهر و خرمدره و تامین آب کشاورزی و صنعت منطقه، سدمیرزاخانلوی ۱ با هدف تامین آب کشاورزی منطقه، سد بلوک با هدف تامین آب کشاورزی منطقه، سد فیله‌خاصه با هدف تامین آب کشاورزی منطقه، در استان زنجان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده‌اند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان کل حجم آب تخصیص یافته به سد‌های مذکور در بخش شرب، کشاورزی و صنعت را به ترتیب، ۲۱.۴ میلیون مترمکعب، ۱۶.۶ میلیون مترمکعب و ۵.۵ میلیون مترمکعب عنوان کرد.

 
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today