فارس/ مجری پروژه‌های خطوط شرکت توانیر پیشرفت فیزیکی پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت میامی ـ عباس‌آباد را در استان سمنان بررسی کرد.

در نشستی که با حضور مجری پروژه‌های خطوط شرکت توانیر و مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای سمنان و تعدادی از کارشناسان این معاونت برگزار شد، وضعیت پروژه احداث خط ۶۳ کیلوولت میامی- عباس‌آباد مورد بررسی قرار گرفت.
مجتبی علیرضاپور، مجری پروژه‌های خطوط شرکت توانیر با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته افزود: این پروژه یکی از پروژه‌های مهم و کلیدی در منطقه عباس‌آباد است.
مجید وفایی، معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای سمنان هم با اشاره به مشخصات پروژه و درصد پیشرفت فیزیکی آن، اظهار امیدواری کرد که پروژه خط ۶۳ کیلوولت میامی- عباس‌آباد بر اساس برنامه زمان‌بندی تمام شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
وی با اشاره به اهداف پروژه افزود: با بهره‌برداری از پروژه خط ۶۳ کیلوولت میامی- عباس‌آباد، زیرساخت تأمین برق مشترکان صنعتی و خانگی در منطقه عباس‌آباد فراهم شده و زمینه مناسبی برای توسعه این منطقه خواهد بود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today