صدا و سیما/ بیشترین بارندگی استان با ۳۵ میلیمتری در نوچمن، بیشترین برف با ارتفاع ۲۰سانتیمتری در درازنو ثبت شد.

اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: با ورود سامانه سردوبارشی از بامداد روز پنجشنبه ۱۱آذر توفان با سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت مراوه تپه را درنوردید و بیشترین بارش از آغاز بارندگی تا پایان آن در نوچمن ۳۵میلیمتر و بیشترین برف در دراز نو ۲۰سانتیمتر اندازه گیری و ثبت شد.
بر اساس این گزارش، میانگین بارندگی در زمان فعالیت این سامانه بارشی در حوزه شهرستان گرگان ۲۳میلیمتر، گنبد کاوس ۹میلیمتر، بندرترکمن ۱۳میلیمتر، کلاله ۱۱میلیمتر، علی آباد ۲۰میلیمتر، مراوه تپه ۶میلیمتر، آق قلا ۱۳میلیمتر، بندرگز و کردکوی ۲۹میلیمتر، گمیشان ۱۲میلیمتر، رامیان ۲۰میلیمتر، مینودشت ۱۹میلیمتر و گالیکش ۱۶میلیمتر بوده است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today