رویداد ایران/ کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خراسان جنوبی گفت: کل آمار موارد ایدز در استان در شش ماهه اول امسال مربوط به موارد جنسی است که خود زنگ خطری است و از این تعداد ۱۹ درصد زن و ۸۱ درصد مرد بوده‌اند، اما در شش ماهه اول امسال ۳۲ درصد زن و ۸۶ درصد مرد بوده‌اند که این خود نشان دهنده این است که آمار بانوان دو برابر افزایش یافته است.


محمدعلی بهدانی کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خراسان جنوبی اظهار کرد: اچ‌آی‌وی یک بیماری عفونی است که اغلب مردم آن را به اسم ایدز می‌شناسند در صورتی که ایدز مرحله انتهای این بیماری است.
وی افزود: تخمین زده می‌شود که تعداد موارد اچ ای وی واقعی درکشور ۵۴ هزار و ۸۵۰ نفر هستند که از ابتدای سال تاکنون تعداد ۴۲ هزار و ۹۳۳ نفر کشف و ثبت شده‌اند که ازاین تعداد ۲۲ هزار و ۶۸۴ نفر زنده و ۲۰ هزار و ۲۴۸ نفر متاسفانه فوت کرده‌اند.
وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۱۵۵۵۲ نفر در مراکز بیماری‌های رفتاری کشور تحت درمان هستند که حدود ۶۸۸۵ نفر هنوز به این مراکز مراجعه نکرده‌اند.
کارشناس بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ در استان خراسان جنوبی ۱۱ مورد بیمار اچ‌آی‌وی داریم که از این تعداد ۹ نفر مرد و ۲ نفر زن هستند، تصریح کرد: طبق آماری که از سال ۶۵  در کشور گرفته شده است، ۵۸ درصد از طریق تزریق و وسایل مشترک در مصرف کنندگان موادمخدر بوده است که این ۵۸ درصد در شش ماهه اول امسال به ۱۵.۵ درصد کاهش یافته است، اما از ابتدای سال تا کنون  ۲۳.۹ درصد موارد، از طریق جنسی منتقل شده است.
وی ادامه داد: کل آمار در شش ماهه اول امسال مربوط به موارد جنسی است که خود زنگ خطری است و از این تعداد ۱۹ درصد زن و ۸۱ درصد مرد بوده‌اند، اما در شش ماهه اول امسال ۳۲ درصد زن و ۸۶ درصد مرد بوده‌اند که خود نشان دهنده این است که آمار بانوان دو برابر افزایش یافته است؛ همچنین از ابتدای سال تا کنون ۱۶.۱ درصد به صورت نامشخص بیماری گرفتند که ۲۸.۲ درصد راه انتقال را بیان نکردند.


آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today